Sharujeme sloučeno s HoppyCar

Pokud chcete sdílet své auto nebo se přihlásit jako řidič, stáhněte si aplikaci HoppyCar v Apple Store, nebo Google Play.

 

Sharujeme.cz je místo, kde si lidé půjčují věci za přiměřenou cenu. Potkávají se tu vlastníci věcí, kteří se chtějí podělit o náklady na jejich pořízení a provoz s těmi, kdo takové věci občas potřebují použít, ale netouží je mít doma.

Co nabízíme?

V této chvíli je to carsharing neboli sdílené užívání aut. S auty začínáme proto, že náklady na jejich pořízení a provoz jsou jednou z největších položek v rodinném rozpočtu (viz kalkulačka) a stojí za to se o ně podělit.

Co chystáme?

Chystáme rozšířit nabídku sharování na další věci, které většina z nás používá jen občas a když už si je pořídíme, zbytek času leží ladem - jako např. chaty, chalupy, zahrádky, různé nářadí a přístroje, sportovní potřeby, ...

Další možné rozšíření jsou sousedské služby jako např. venčení psů, zalévání květin či hlídání dětí. 

Proč nás sharování těší?

Je to ekonomické

Náklady na pořízení a provoz věcí nese více lidí.

Je to ekologické

Ubude věcí, které jednotlivec musí kupovat a které časem končí jako odpad.

Je to společenské

Vznikají vztahy (nejen sousedské) postavené na reálných potřebách.
 

Základní vlastnosti Sharujeme.cz

Decentralizované vztahy

Při sharování věcí vzniká přímý vztah mezi vlastníkem a tím, komu věc půjčuje. Sharujeme.cz tento vztah jenom zprostředkuje - pomáhá najít smluvního partnera a bez zbytečného zachytit obsah vaší dohody - cenu půjčovného, informace o hodnotě věci, o jejím pojištění a opotřebení, termín předání a další informace, které si při rezrevaci vyměníte.

Tady se dočtete jak to celé funguje v praxi a tady o právních aspektech sharování.

Finanční rovnováha

Za základní a dlouhodobě udržitelný model považujeme sharování věcí za cenu, která je pro obě strany výhodná. Prvním přiblížením jsou reálné náklady na pořízení, údržbu a provoz (viz kalkulačka), při jednotné ceně je ovšem půjčování aut na krátké cesty příliš levné, aby z toho vlastník měl reálný užitek, a při dlouhých cestách se naopak přibližují cenám v půjčovně, což přestává být výhodné pro uživatele - vyváženou cenu je tedy třeba hledat.

Ve stejném duchu je koncipován i celý projekt. Dostal do vínku úvodní vklad (formou práce i finančně) a další údržbu a rozvoj hodláme financovat z příspěvků těch, kterým systém slouží. Zřízení uživatelského účtu je zdarma, zpoplatněno je, když začnete systém reálně používat. Svůj příspěvek na provoz systému platíte formou jedhorázového poplatku 55 Kč za každý nový kontakt, který prostřednictvím Sharujeme.cz získáte, další příspěvky jsou dobrovolné.

Otevřenost

Účast v Sharujeme.cz je otevřena komukoli, stačí si založit účet a na následné osobní schůzce s provozovateli prokázat svou totožnost. Kopie dokladu, kterou si při tom uložíme, slouží jako prevence proti "škodné". Uživatelé, kteří se prostřednictvím rezervačního systému Sharujeme.cz domluvili na uzavření nájemní smlouvy, mají možnost vyžádat si údaje z dokladu svého smluvního partnera a řešit případný konflikt soudní cestou.

Soukromí

Ve výchozím stavu jsou skryty všechny Vaše kontaktní údaje a informace o umístění věcí, které k sharování nabízíte. Veřejnost nemá k těmto údajům přístup vůbec a ostatní uživatelé Sharujeme.cz ho získají teprve v okamžiku, kdy s nimi  prostřednictvím první rezervace kontakt sami navážete. K citlivým informacím mají tedy přístup pouze lidé, jejichž okruh si sami určujete. Viz podrobněji pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Lidé

Lidi, kteří projekt tvořili a tvoří, představujeme na samostatné stránce.